Cart 0

ยืนยันการชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน / PAYMENT CONFIRMATION FORM
ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการชำระเงินโดยการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เลขที่ใบสั่งซื้อ | Order No. (ต้องระบุ)

ชื่อของคุณ (ต้องระบุ)

อีเมลของคุณ (ต้องระบุ)

เบอร์โทร (ต้องระบุ)

จำนวนเงินที่โอน (ต้องระบุ)

วันและเวลาที่โอน (ต้องระบุ)

บัญชีธนาคารที่โอนเข้า

แนบหลักฐานการโอนเงิน/slip

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

กรอกรหัสยืนยันการส่ง: To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

การส่งจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีข้อความยืนยันการส่งปรากฎด้านล่าง

หรือ แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง LINE : @tsva

Scroll Up