Cart 0

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ tshirts-valhalla.com ที่ท่านได้อ่านในหน้าเว็บเพจนี้คือส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของเรา จุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ อันเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเหล่านี้ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขบริการของเราตามที่แจ้งไว้ทั้งหมด

tshirts-valhalla.com เราคือเว็บไซต์จำหน่ายเสื้อยืดเปล่า เสื้อยืดสกรีน เสื้อยืดไหล่สโลป แขนสามส่วน แขนสั้น เสื้อยืดแขนจั๊ม เสื้อแขนยาว  เสื้อฮู้ด จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สินค้าบางอย่างมีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ สามารถดูได้จากข้อมูลรายละเอียดประกอบสินค้า

เงื่อนไขการจำหน่าย ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการสมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์นี้ หรือ ในกรณีที่สั่งซื้อในจำนวนมาก สามารถสั่งซื้อได้โดยการกรอกแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ (ในส่วนรายละเอียดของสินค้าจะมีปุ่มสั่งซื้อพาท่านไปสู่แบบฟอร์มสั่งซื้อ)

ราคาสินค้า ในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เราแจ้งราคาของสินค้าให้ท่านทราบอย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมั่นใจในการสั่งซื้อ หากมีความผิดพลาดในส่วนของราคาเกิดขึ้น เราจะทำการแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด

รูปภาพสินค้า รูปภาพสินค้าที่แสดงผลในเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อย

สร้างบัญชีผู้ใช้ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ท่านต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ด้วยข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการผิดพลาดในติดต่อและจัดส่งสินค้า

การกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ในการกรอบแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ท่านต้องกรอกรายละเอียดการสั่งซื้อที่กำหนดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และต้องเป็นรายละเอียดจริงในการสั่งซื้อ

ชำระเงิน เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องทำการชำระเงินตามยอดรวมทั้งหมดตามใบสั่งซื้อ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

จัดส่งสินค้า เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านตามใบสั่งซื้อ เมื่อท่านทำการชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น สินค้าจัดส่งกับไปรษณีย์ไทย แบบ EMS เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย ตรวจเช็คและติดตามสินค้าได้ เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างจัดส่ง

การรับและเปลี่ยนคืนสินค้า เมื่อสินค้าจัดส่งถึงท่านแล้ว ต้องตรวจเช็คสินค้าดูความเรียบร้อย สินค้าตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่ หากสินค้ามีปัญหา ท่านต้องติดต่อแจ้งถึงปัญหาเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนด ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่ส่งกลับมาเพื่อเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเหมือนเดิมกับตอนที่รับสินค้า ต้องไม่ผ่านการสวมใส่ หรือใช้งาน ต้องไม่ผ่านการซัก/ล้าง หรือกระทำการอื่นใดกับสินค้า หากสินค้าที่ส่งกลับมา ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว

เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้ สินค้ามีปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของทางเรา เช่น ผิดไซส์ ผิดสี ผิดประเภทสินค้า จากที่ทำการสั่งในใบสั่งซื้อสินค้า สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

สินค้ามีตำหนิหรือเสียหายจากการจัดส่ง เราพยายามอย่างที่สุดในการแพ็คสินค้าในการจัดส่งเพื่อให้ถึงมือท่านในสภาพสมบูรณ์ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อมาหาเราเพื่อแจ้งปัญหาเบื้องต้น อธิบายถึงสภาพอาการที่เสียหาย และส่งรูปภาพดังกล่าวเพื่อยืนยัน ให้เรารับทราบปัญหาโดยเร็วที่สุด

การยกเลิกสินค้าในเว็บไซต์ เรามีสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง นำสินค้าออก แก้ไขรายละเอียดอื่นใด ของสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าวัน เวลาใดตามความเหมาะสม

การยกเลิกใบสั่งซื้อ(โดยลูกค้า) ในกรณีเกิดความผิดพลาดในการสั่งซื้อจากท่านเอง ต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข จำนวนหรือรายละเอียดอื่นใดในใบสั่งซื้อสินค้า หรือต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อ ท่านต้องทำการติดต่อมายังเราเพื่อทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกใบสั่งซื้อดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ข้อห้าม ท่านต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ในทางที่ผิด หลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริต หรือนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปบิดเบือน สร้างความรำคาญใจให้ผู้อื่น ต้องไม่โพส แสดงความเห็นอันก่อให้เกิดความอาฆาตมาดร้าย หมิ่นประมาท ข้อความลักษณะประสงค์ร้าย เฮทสปีช (Hate Speech) เผยแพร่ความลับอันสร้างความเสียหายให้บุคคลอื่น ด่าทอ ส่อเสียด ลามก หยาบโลน หรือน่ารังเกียจบนเว็บไซต์ ต้องไม่เผยแพร่ไวรัส หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเทคโนโลยี แฮ็ค หรือ เจาะเข้าสู่ระบบไม่ว่าทางใดก็ตาม อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน การบริการต่างๆภายในเว็บไซต์นี้ การกระทำอันละเมิดดังที่กล่าวมามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าวัน เวลาใดก็ได้ และจะทำการประกาศไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดดังกล่าวในหน้าเว็บไซต์นี้ ท่านต้องทบทวนและอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขบริการล่าสุดของเราทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า การสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม ณ วันเวลาใด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการที่ประกาศ ถือว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนั้นแล้ว